Zajęcia pozalekcyjne

ROK 2018/2019

Lp.

Nauczyciele

 Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

 

Klasa

 

Czas

Dzień
i godziny zajęć

1 mgr Anna Bielak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. angielskiego
IV-VIII 30 min. środa 730-800 (na zmianę kl. IV-V
i VI-VIII)
zajęcia rozwijające
z j. angielskiego
IV 45 min. poniedziałek 1340-1425
zajęcia rozwijające
z j. angielskiego
V 45 min. środa 800-845
zajęcia rozwijające
z j. angielskiego
VI 45 min. piątek 1245-1330
zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty VIII 45 min. poniedziałek
1435-1520
2 mgr Anna Bondarczuk ─────────────── ──────── ─────── ────────────
3 mgr Jadwiga Borowiecka ─────────────── ──────── ─────── ────────────
4 mgr Helena Domagała ─────────────── ──────── ─────── ────────────
5 mgr Agnieszka Dorczak zajęcia rozwijające
z biologii
V 45 min. wtorek 1340-1425
6 ks. mgr Grzegorz Dulęba ─────────────── ──────── ─────── ───────────
7 mgr Agata Florek zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
IV 45 min. środa 1240-1325
(co 2 tydzień)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
V 45 min. środa 1240-1325
(co 2 tydzień)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
VI 45 min. poniedziałek
1240-1325
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
VIII 30 min. czwartek 730-800
zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty VIII 45 min. poniedziałek
1335-1420
8 mgr Agnieszka Górni zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I i II 45 min. poniedziałek
1150-1235
9 mgr Genowefa Hornik zajęcia rozwijające
z geografii
V-VI 45 min. poniedziałek
1245-1330
10 mgr Krzysztof Jarosz zajęcia sportowe – SKS V i VIII 45 min. po zajęciach lekcyjnych
11 mgr Mirosława Jarosz zajęcia rozwijające (polonistyczne
i matematyczne)
I 45 min. środa 1150-1235
12 mgr Leszek Kamiński SKS IV-VI 45 min. środa 1340-1425
SKS IV-VIII 60 min. sobota 1000-1100
13 mgr Władysława Kozyra zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki
IV 45 min. środa 1245-1330
(co 2 tydzień)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki
V 45 min. środa 1245-1330
(co 2 tydzień)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki
VI 45 min. wtorek 1340-1425
(co 2 tydzień)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki
VIII 30 min. wtorek 1445-1515
zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty VIII 45 min. środa 1340-1425
zajęcia rozwijające
z matematyki
IV 45 min. środa 1245-1330
(co 2 tydzień)
zajęcia rozwijające
z matematyki
V 45 min. środa 1245-1330
(co 2 tydzień)
zajęcia rozwijające
z matematyki
VI 45 min. wtorek 1340-1425
(co 2 tydzień)
14 mgr Sylwia Kuczaj ─────────────── ──────── ─────── ────────────
15 mgr inż. Małgorzata Kuziel przygotowanie uczniów do BRD V, VI   wtorki lub w czwartki (według potrzeb uczniów)
spotkania z grupami Ratownictwa Medycznego Auto-Moto-Klub O-VIII   po uzgodnieniu terminu
spotkania z KPP, PSP O-VIII   po uzgodnieniu terminu
16 mgr Lucyna Leżańska ─────────────── ──────── ─────── ────────────
17 mgr Mariola Mamala ─────────────── ──────── ─────── ────────────
18 mgr Lucyna Płoskonka ─────────────── ──────── ─────── ────────────
19 mgr Krystyna Sutor zajęcia rozwijające
z chemii
VIII 45 min. środa 1435-1520
20 mgr Monika Zięba warsztaty ozdób
i dekoracji świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc)
IV-VI   według potrzeb
i możliwości uczniów
i nauczyciela
udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych