Wymagania Edukacyjne

AJ-Books-2

 

Wymagania edukacyjne do pobrania w wersji .pdf

 

Przedmiot Wymagania edukacyjne
z danego przedmiotu
Edukacja – klasa I wymagania_edukacyjne_kl._1_
Edukacja – klasa III wymagania_edukacyjne_kl._3_
Język angielski
w klasach I-III
wymagania_edukacyjne_j._angielski_kl._1_3_
Język angielski klasa III wymagania_edukacyjne_j._angielski_kl._3_
Religia  
Język polski  wymagania_edukacyjne_j._polski_kl._4_

wymagania_edukacyjne_j._polski_kl._5_ogolne_

wymagania_edukacyjne_j._polski_kl._5_szczegolowe_

wymagania_edukacyjne_j._polski_kl._7_

Język angielski
w klasach IV-VIII
wymagania_edukacyjne_j._angielski_kl._4_8_
Język niemiecki wymagania_edukacyjne_j._niemiecki_kl._7_
Muzyka wymagania_edukacyjne_muzyka_kl._4_7_
Plastyka  wymagania_edukacyjne_plastyka_kl._4_7_
Historia w klasach
IV i VII/ Historia
i społeczeństwo
w klasie V
wymagania_edukacyjne_historia_kl._4_8_
Przyroda wymagania_edukacyjne_przyroda_kl._5_
Geografia wymagania_edukacyjne_geografia_kl._7_
Biologia  wymagania_edukacyjne_biologia_kl._7_
Chemia  wymagania_edukacyjne_chemia_kl._7_
Fizyka wymagania_edukacyjne_fizyka_kl._7_ogolne__

wymagania_edukacyjne_fizyka_kl._7_szczegolowe_

Matematyka przedmiotowe_zasady_oceniania_z_matematyki_

wymagania_edukacyjne_matematyka_kl._4_

wymagania_edukacyjne_matematyka_kl._5_

wymagania_edukacyjne_matematyka_kl._7_

Informatyka
w klasach IV
i VII/Zajęcia komputerowe
w klasie V
przedmiotowe_zasady_oceniania_z_informatyki_zaj._komp._

wymagania_edukacyjne_informatyka_kl._4_

wymagania_edukacyjne_zajecia_komp._kl._5_

wymagania_edukacyjne_informatyka_kl._7_

Technika w klasie IV/Zajęcia techniczne
w klasie V
 wymagania_edukacyjne_technika_
Wychowanie fizyczne
w klasach IV-VII
 wymagania_edukacyjne_wych._fiz._kl._5_7_

wymagania_edukacyjne_wych._fiz._kl._4_