Wymagania Edukacyjne

AJ-Books-2

 

Wymagania edukacyjne do pobrania w wersji .pdf

 

Przedmiot Wymagania edukacyjne z danego przedmiotu
Edukacja – klasa I i klasa II wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna

wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna

Język angielski w klasie I przewidywane osiągnięcia ucznia z j. angielskiego po kl.1
Język angielski w klasie II przewidywane osiągnięcia ucznia z j. angielskiego po kl.2
Religia w klasie I
 przewidywane osiągnięcia ucznia z religii po kl.1
Religia w klasie II przewidywane osiągnięcia ucznia z religii po kl.2
Język polski
wymagania edukacyjne z j. polskiego dla kl.4

wymagania edukacyjne z j. polskiego dla kl.5

wymagania edukacyjne z j. polskiego dla kl.6

wymagania edukacyjne z j. polskiego dla kl.8

Język angielski w klasach IV-VIII wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl.4

wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl.5_

wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl.6

wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla kl.8

Język niemiecki wymagania edukacyjne z j. niemieckiego dla kl. 8
Muzyka wymagania edukacyjne z muzyki dla kl.4-6
Plastyka  wymagania edukacyjne z plastyki dla kl.4-6
Historia w klasach IV, V i VIII/ Historia i społeczeństwo w klasie VI wymagania edukacyjne z historii dla kl.4

wymagania edukacyjne z historii dla kl.5

wymagania edukacyjne z historii dla kl.6-8

Przyroda wymagania edukacyjne z przyrody dla kl.4

wymagania edukacyjne z przyrody dla kl.6

Geografia wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 5

wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 8

Biologia  wymagania edukacyjne z biologii dla kl.5

wymagania edukacyjne z biologii dla kl.8

Chemia  wymagania edukacyjne z chemii
Fizyka przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach fizyki

wymagania edukacyjne z fizyki dla kl.8

Matematyka przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

wymagania edukacyjne z matematyka dla kl.4

wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.5

wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.6

wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.8

Informatyka w klasach IV, V
i VIII/Zajęcia komputerowe
w klasie VI
przedmiotowe zasady oceniania z_informatyki/zajęć komputerowych

wymagania edukacyjne z informatyki dla kl.4

wymagania edukacyjne z informatyki dla kl.5

wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla kl.6

wymagania edukacyjne z informatyki dla kl.8

Technika w klasie IV, V/Zajęcia techniczne w klasie VI wymagania edukacyjne z techniki dla kl.4

wymagania edukacyjne z techniki dla kl.5

wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla kl.6

Wychowanie fizyczne w klasach IV-VIII wymagania edukacyjne z wych. fiz. dla kl.4-8

wymagania edukacyjne z wych. fiz. dla kl.5