Samorząd

 

samorzaduczniowski

mgr Mirosława JaroszOPIEKUN SAMORZĄDU

 

ZARZĄD:

Zuzanna Nowak – PRZEWODNICZĄCA

Marcelin Trybus – Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Katarzyna Jania – SEKRETARZ

Angelika Luźniak – SEKRETARZ

Julia Kuczaj – SKARBNIK

Oliwia Potoniec – SKARBNIK

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

..

SEKCJA HIGIENICZNA

Angelika Luźniak,

Dawid Woźniak,

Aleksandra Kuczaj,

Nikola Buksa,

Anita Smoter,

Zuzanna Nowak,

Martyna Kuczaj,

Aleksandra Kołodziej,

Lena Pietrzak,

Weronika Klimek,

Karolina Stecze,

Karolina Kuczaj,

Oliwia Potoniec,

Bartłomiej Walczak,

Adrian Węglarz.

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA

Tomasz Dudzik,                          Oliwia Nowak,

Dawid Woźniak,                          Szymon Jania,

Aleksandra Kuczaj,                     Emil Halama,

Marcelina Walczak,                    Patrycja Majerczyk,

Aleksandra Kupiec,                     Lena Pietrzak,

Julia Słowikowska,                      Maksymilian Kubik,

Nikola Buksa,                               Anna Czesyk,

Anita Smoter,                              Marcelin Trybus,

Zuzanna Nowak,                         Bartłomiej Walczak,

Martyna Kuczaj,                          Oliwia Potoniec,

Patrycja Smoter,                         Mateusz Flig,

Aleksandra Kołodziej,                Adrian Węglarz,

Adrian Kościelniak,                   Julia Kuczaj,

Milena Jarosz,                    Dawid Kuś.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SEKCJA ARTYSTYCZNA

Julia Słowikowska,

Tomasz Dudzik,

Angelika Luźniak,

Marcelina Walczak,

Klaudia Walczak,

Weronika Sutor,

Amelia Grabiec,

Ewa Murzyn,

Amelia Flig,

Szymon Kołodziej,

Anna Czesyk,

Karolina Steczek,

Karolina Kuczaj,

Julia Kuczaj.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥