Samorząd

 

samorzaduczniowski

OPIEKUN SAMORZĄDU: mgr Mirosława Jarosz

Przewodniczący: Dominik Mysza

Zastępca: Karol Potoniec

Sekretarz: Martyna Kuczaj

Skarbnik: Zuzanna KupiecAngelika Luźniak

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

..

SEKCJA HIGIENICZNA

Zuzanna Luberda – przewodnicząca

Angelika Luźniak

Aleksandra Kupiec

Zuzanna Kupiec

Marcelina Walczak

Bartosz Jarosz

Bartłomiej Tromiczak

Kamil Nowak

Anita Smoter

Aleksandra Kuczaj

Martyna Kuczaj

Zuzanna Nowak

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA

Aleksandra Kuczaj – przewodnicząca

Zuzanna Nowak

Martyna Kuczaj

Angelika Luźniak

Anita Smoter

Marcin Kołodziej

Zuzanna Luberda

Bartosz Jarosz

Marcelina Walczak

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SEKCJA ARTYSTYCZNA

Artur Zapała – przewodniczący

Marcelina Walczak

Tomasz Dudzik

Bartosz Jarosz

Zuzanna Luberda

Marcin Kołodziej

Bartłomiej Tromiczak

Aleksandra Kuczaj

Angelika Luźniak

Zuzanna Nowak

Martyna Kuczaj

Anita Smoter

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥