Rok 2018/2019

Program profilaktyki palenia tytoniu
„Znajdź właściwe rozwiązanie”

       Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest wdrażany w klasach starszych szkoły podstawowej w formie zajęć warsztatowych przeprowadzanych na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach biologii i przyrody. Jego główny cel dotyczy zapobiegania paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 Omawiana problematyka odnosi się do:

– zwiększenia wiedzy uczniów w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego;

– rozwijania umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich;

– kształtowania postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu;

– kształtowanie szacunku do siebie, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach .

       Uczniowie klas V i VI naszej szkoły w czasie zajęć z wychowawcami oraz na lekcji przyrody poznali funkcjonowanie ludzkiego organizmu, uczyli się zachowań asertywnych, doskonalili umiejętność radzenia sobie z problemami oraz poznawali umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi. Zajęcia wzbogacone były prezentacją multimedialną na temat szkodliwości nikotyny dla zdrowia człowieka. Doskonałą formą ewaluacji programu były wykonane przez uczniów plakaty.

       Mamy nadzieję, że podjęte działania będą sprzyjały ukształtowaniu u naszych wychowanków postawy dumy z niepalenia oraz odpowiedzialności za własne  zdrowie.

Agnieszka Dorczak

GALERIA ZDJĘĆ: “ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Zasady zdrowego odżywiania

W ramach „Programu dla szkół” uczniowie naszej szkoły podejmują różne działania edukacyjne. Jednym z nich były zajęcia  przygotowane przez uczniów klasy piątej dla młodszych kolegów. Uczniowie klasy piątej przedstawili prezentację multimedialną oraz wiele ciekawych zagadek na temat  owoców i warzyw.  Uczniowie klas I – II na zajęciach poznali zasady zdrowego odżywiania, korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, dowiedzieli się też jak postępować, aby nie marnować żywności. Starsi koledzy zachęcali w trakcie zajęć do wykorzystywania produktów regionalnych podczas przyrządzania różnych potraw w domu, czy w szkole.

Mariola Mamala

Zasady zdrowego odżywiania – prezentacja

 

GALERIA ZDJĘĆ: ZDROWE ODŻYWIANIE

~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Zdrowo żyjemy, bo wiemy co jemy.”

 

Warsztaty kulinarne dla dzieci były wyjątkową okazją do odkrywania nowych smaków, poznawania zapachów i eksperymentowania z naturalnymi składnikami używanymi  na co dzień w kuchni. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej sami przygotowali swoje pierwsze własnoręcznie zrobione dania. Wykonali kolorowe kanapki, sałatki owocowe i  desery z owocami. Na zajęciach wykorzystano film edukacyjny „Ekipa Chrumasa gotuje” (Jesień – Zima), z którego można było się dowiedzieć  skąd pochodzą produkty spożywcze. W kulinarną podróż zabrał nas kucharz Grzegorz Łapanowski.

Mali kucharze uczyli się:

 • jakie nawyki, w jaki sposób wpływają na nasze zdrowie;
 • o tym, że rozpoczynając pracę z żywnością należy umyć ręce, w kuchni należy zachować bezpieczeństwo, szczególnie jeśli używamy ostrych narzędzi, że należy utrzymywać w porządku i czystości swoje stanowisko pracy a po skończeniu trzeba po sobie posprzątać;
 • że warto odkrywać nowe smaki, próbować nowych rzeczy, nawet jeśli być może dziwnie wyglądają ;
 • że przygotowywanie jedzenia może być twórczą, wspaniałą i smaczną zabawą.

 Dzieci z radością i wielkim zaangażowaniem pracowały w grupach przygotowując posiłki. Wszystkie dania były zdrowe, kolorowe, estetyczne i ładnie podane. Na zakończenie warsztatów  wszyscy z ogromnym apetytem degustowali przygotowane smakołyki. Zajęcia kulinarne to nie tyko ogromna frajda i radość, ale również nauka. Wspólne przygotowywanie  posiłków w  naszej szkole, to także doskonała integracja wszystkich uczestników zajęć.

Mariola Mamala

GALERIA ZDJĘĆ: WARSZTATY KULINARNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

“Program dla szkół”

Program skierowany do uczniów klas I – V promujący wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

“Program dla szkół” to unijny program będący kontynuacją projektów: “Mleko w szkole” oraz “Owoce i warzywa w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. Program ma za zadanie propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez dostarczanie im do szkoły owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, by od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak.

Oprócz promowania zdrowej diety, program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów “Programu dla szkół”. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie
 z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

 Katalog działań edukacyjnych (wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, Dz. U. z 2017 r. , poz. 1659):

 • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
 • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym ekologicznych, zakładów mleczarskich, wycieczek na lokalne rynki,
 • organizowanie warsztatów kulinarnych,
 • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w rożnych formach,
 • wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w tym produktów ekologicznych i regionalnych,
 • inne sposoby upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw oraz mleka (np. wystawy, prezentacje, gazetki),

Realizacja ww. działań obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:

 1. zasad zdrowego żywienia;
 2. pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
 3. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.