Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łętowem w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca  – p. Anna Nowak

Zastępca przew. – p. Sławomir Murzyn

Sekretarz – p. Kamila Halama

Skarbnik – p. Renata  Trybus

Przedstawiciele  „trójek „klasowych”

  1. Maria Węglarz
  2. Monika Zapała
  3. Teresa Niedojad
  4. Małgorzata Tromiczak
  5. Sylwia Kuczaj

 

TRÓJKI KLASOWE:

Lp.

Imię i nazwisko Klasa
1
O
2
3
4  

I

5
6
7
 

II

8
9
10

V

11
12
13 Sylwia Kuczaj

VI

14 Małgorzata Nowak
15 Małgorzata Tromiczak
16
VII
17
18