Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

.

ZARZĄD

Przewodnicząca: Diana Halama-Słowikowska

Zastępca przewodniczącego: Aneta Węglarz

Sekretarz: Justyna Babuśka

Skarbnik: Teresa Niedojad

.

TRÓJKI KLASOWE:

Lp.

Imię i nazwisko Klasa
1 Teresa Niedojad
O
2  Aneta Węglarz
3  Justyna Babuśka
4 Diana Halama-Słowikowska  

I

5 Ewelina Kubik
6 Agnieszka Węglarz
7 Barbara Luźniak
 

II

8 Agnieszka Jarosz
9 Teresa Niedojad
10 Monika Murzyn
 

IV

11 Anna Jarosz
12 Piotr Kołodziej
13 Marta Kuczaj

V

14 Wiesława Potoniec
15 Iwona Słowikowska
16 Teresa Trybus
VI
17 Teresa Flig
18 Beata Kubik
19 Janina Walczak VIII
20  Danuta Jania