Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

.

ZARZĄD

Przewodnicząca: Małgorzata Dudzik

Zastępca: Krystyna Kościelniak

Skarbnik: Sylwia Kuczaj

.

TRÓJKI KLASOWE:

Lp.

Imię i nazwisko Klasa
1 Renata Trybus O
2 Marta Nowak
3 Magdalena Grabiec
4 Agnieszka Jarosz  

I

5 Barbara Luźniak
6 Aneta Węglarz
7 Magdalena Grabiec  

III

8 Katarzyna Kaleta
9 Agata Kołodziej
10 Katarzyna Luberda  

IV

11 Małgorzata Jarosz
12 Sylwia Kuczaj
13 Marta Kuczaj

V

14 Justyna Majerczyk
15 Anna Flig
16 Anna Kołodziej VII
17 Małgorzata Dudzik
18 Krystyna Kościelniak