Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łętowem w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca  – p. Beata Pajdzik

Zastępca przew. – p. Agata Kołodziej

Skarbnik – p. Wioletta Dulańska

 

Przedstawiciele  rad klasowych:

  1. Katarzyna Luberda
  2. Sabina Szczyrbuła
  3. Marta Nowak
  4. Aneta Węglarz
  5. Anna Flig

 

TRÓJKI KLASOWE:

Lp.

Imię i nazwisko Klasa
1
O
2
3  
4 p. Wioletta Dulańska  

I

5  p. Maria Węglarz
6 p. Iwona Słowikowska
7 p. Kamila Halama

II

8 p. Sabina Szczyrbuła
9
10 p. Marta Nowak
III
11  p. Renata Trybus
12  p. Ewelina Kubik
13  p. Angelika Kraus IV
14 p. Katarzyna Luberda
15  p. Aneta Węglarz
16  p. Agata Kołodziej

VI

17 p. Monika Kołodziej
18 p. Danuta Jania
19 p. Beata Pajdzik
VII
20  p. Beata Kołodziej
21 p. Barbara Luźniak
22  p. Anna Flig VIII
23 p. Teresa Flig
24 p. Justyna Majerczyk

 

Przejdź do treści