Nauczyciele i Pracownicy

Dyrektor szkoły:  mgr Genowefa Hornik

 

Pedagog szkolny: mgr Jadwiga Borowiecka

Lp. Nauczyciele Rodzaj zajęć Klasa L. godz.
1 mgr Anna Bielak/
mgr Maria Jarosz (zastępstwo – kl.0-1),
mgr Maria Marszalik (zastępstwo – kl.2-4),
mgr Zofia Chorągwicka (zastępstwo – kl.5-8)
język angielski O 1
język angielski I 2
język angielski II 2
język angielski IV 3
język angielski V 3
język angielski VI 3
język angielski VIII 3
zajęcia z wychowawcą VI 1
zajęcia rozwijające VI 1
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IV-VIII 0,5
2 mgr Jadwiga Borowiecka
pedagog szkolny O-VIII 3
3 mgr Jadwiga Borowiecka doradztwo zawodowe VIII 0,3
4 mgr Helena Domagała wdż IV  0,5
wdż V  0,5
wdż VI 0,5
wdż VIII 0,5
5 mgr Agnieszka Dorczak przyroda IV 2
biologia V 1
biologia VIII 1
zajęcia rozwijające V 1
6 ks. mgr Grzegorz Dulęba religia O 1
religia I 2
religia II 2
religia IV 2
religia V 2
religia VI 2
religia VIII 2
7 mgr Agata Florek język polski IV 5
język polski V 5
język polski VI 5
język polski VIII 5
zajęcia z wychowawcą VIII 1
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IV-VIII 1
8 mgr Agnieszka Górni edukacja wczesnoszkolna I 4
edukacja wczesnoszkolna II 1d
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I 1
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze II 1
oddział przedszkolny O 2
świetlica I-VIII 11
9 mgr Genowefa Hornik geografia V 1
geografia VIII 1
język niemiecki VIII 2
10 mgr Krzysztof Jarosz wychowanie fizyczne V 4
SKS   1d
11 mgr Mirosława Jarosz edukacja wczesnoszkolna I 14
biblioteka O-VIII 9
12 mgr Leszek Kamiński wychowanie fizyczne IV 4
wychowanie fizyczne VI 4
wychowanie fizyczne VIII 4
wiedza o społeczeństwie VIII 2
historia VI 2
historia VIII 2
zajęcia z wychowawcą IV 1
13 mgr Władysława Kozyra matematyka IV 4
matematyka V 4
matematyka VI 4
matematyka VIII 4
informatyka IV 1
informatyka V 1
zajęcia komputerowe VI 1
informatyka VIII 1
zajęcia z wychowawcą V 1
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IV-VIII 0,5
14 mgr Sylwia Kuczaj logopedia O-III 2
15 mgr inż. Małgorzata Kuziel technika IV 1
technika V 1
zajęcia techniczne VI 1
przyroda VI 3
16 mgr Lucyna Leżańska oddział przedszkolny O 22
17 mgr Mariola Mamala edukacja wczesnoszkolna II 18
muzyka IV 1
muzyka V 1
muzyka VI 1
świetlica I-VIII 2
18 mgr Lucyna Płoskonka fizyka VIII 2
19 mgr Krystyna Sutor chemia VIII 2
edukacja dla bezpieczeństwa VIII 1
zajęcia rozwijające VIII 1d
20 mgr Monika Zięba historia IV 1
historia
V 2
plastyka IV 1
plastyka V 1
plastyka VI 1

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Marta Kołodziej sekretarz szkoły
2. Małgorzata Dudzik pomoc kuchenna
3. Małgorzata Nowak sprzątająca
4. Bożena Walczak sprzątająca
5. Jan Adamczyk    konserwator