Nauczyciele i Pracownicy

Dyrektor szkoły:  mgr Genowefa Hornik

 

Pedagog szkolny: mgr Honorata Kaleta

Lp. Nauczyciele Rodzaj zajęć Klasa
1. mgr Urszula Baniowska wychowanie do życia
w rodzinie
V-VII
2. mgr Anna Bielak
język angielski O-VII
zajęcia z wychowawcą VII
zajęcia rozwijające V
świetlica I-VII
3. mgr Jadwiga Borowiecka
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
V-VII
doradztwo zawodowe VII
4. mgr Agnieszka Dorczak biologia V-VII
5. mgr Agata Florek język polski V-VII
zajęcia z wychowawcą V
zajęcia rozwijające VII
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze V-VII
świetlica I-VII
6. mgr Agnieszka Górni edukacja wczesnoszkolna I
edukacja przyrodnicza II, III
zajęcia rozwijające I
7. mgr Genowefa Hornik geografia V-VII
język niemiecki VII
8. mgr Krzysztof Jarosz SKS  V-VII
9. mgr Mirosława Jarosz edukacja wczesnoszkolna II
zajęcia rozwijające II
biblioteka O-VII
10. mgr Honorata Kaleta edukacja plastyczna III
edukacja techniczna II, III
pedagog szkolny O-VII
11. mgr Leszek Kamiński wychowanie fizycznew V-VII
historia V-VII
12. mgr Władysława Kozyra matematyka V-VII
informatyka II-VII
zajęcia z wychowawcą VI
zajęcia rozwijające VI
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze V-VII
13. mgr Sylwia Kuczaj logopedia O-III
14. mgr Lucyna Leżańska oddział przedszkolny O
15. mgr Mariola Mamala edukacja wczesnoszkolna III
muzyka V-VII
plastyka V-VII
zajęcia rozwijające
III
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
III
16. mgr Lucyna Płoskonka fizyka VII
17. ks. mgr Piotr Sofij religia O-VII
18. mgr Krystyna Sutor chemia VII
19. mgr Zbigniew Wcisło
technika V-VI

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Marta Kołodziej sekretarz szkoły
2. Małgorzata Dudzik pomoc kuchenna
3. Małgorzata Nowak sprzątająca
4. Bożena Walczak sprzątająca
5. Stanisław Kuczaj
   konserwator