Nauczyciele i Pracownicy

Dyrektor szkoły:  mgr Krystyna Masłowiec

Wicedyrektor szkoły: mgr Mariola Mamala

Pedagog szkolny: mgr Jolanta Franczak

Lp. Nauczyciele Rodzaj zajęć Klasa L. godz.
1 mgr Anna Bielak język angielski O 1
język angielski I 2
język angielski III 2
język angielski IV 3
język angielski V 3
język angielski VII 3
zajęcia z wychowawcą V 1
świetlica I-VII 7
2 mgr Helena Domagała wdż V
wdż VII
3 mgr Agnieszka Dorczak przyroda IV 2
biologia VII 2
4 mgr Danuta Dorynek geografia VII 2
5 ks. mgr Grzegorz Dulęba religia O 1
religia I 2
religia III 2
religia IV 2
religia V 2
religia VII 2
6 mgr Agata Florek język polski IV 5
język polski V 5
język polski VII 5
przyroda V 3
zajęcia z wychowawcą VII 1
zajęcia wyrównawcze IV 1
7 mgr Jolanta Franczak pedagog szkolny O-VII 3
8 mgr Agnieszka Górni edukacja wczesnoszkolna III 18+1d
zajęcia wyrównawcze III 1
9 mgr Krzysztof Jarosz wychowanie fizyczne IV 4
10 mgr Mirosława Jarosz edukacja wczesnoszkolna I 10
biblioteka O-VII 8
świetlica I-VII 6
11 mgr Leszek Kamiński wychowanie fizyczne V 4
wychowanie fizyczne VII 4
12 mgr Władysława Kozyra matematyka IV 4
matematyka V 4
matematyka VII 4
informatyka IV 1
zajęcia komputerowe V 1
informatyka VII 1
zajęcia z wychowawcą IV 1
zajęcia rozwijające IV 1d
zajęcia rozwijające V 1d
zajęcia rozwijające VII 1d
13 mgr Elżbieta Kubik język niemiecki VII 2
14 mgr Sylwia Kuczaj logopeda O-III 3
15 mgr inż. Małgorzata Kuziel technika IV 1
technika V 1
16 mgr Lucyna Leżańska oddział przedszkolny O 22
17 mgr Mariola Mamala oddział przedszkolny O 2
edukacja wczesnoszkolna I 8
zajęcia wyrównawcze I 1
muzyka IV 1
muzyka V 1
muzyka VII 1
18 mgr Lucyna Płoskonka fizyka VII 2
19 mgr Krystyna Sutor chemia VII 2
20  mgr Maria Zielińska doradztwo zawodowe VII 0,3
21 mgr Monika Zięba historia IV 1
historia i społeczeństwo V 1
historia VII 2
plastyka IV 1
plastyka V 1
plastyka VII 1

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Lp.

Imię i nazwisko Stanowisko
1. Marta Kołodziej sekretarz szkoły
2. Małgorzata Dudzik pomoc kuchenna
3. Małgorzata Nowak sprzątająca
4. Bożena Walczak sprzątająca
5. Jan Adamczyk    konserwator