Ogłoszenia

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W poniedziałek 26 listopada 2018 roku o godzinie 1600

 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łętowem, wychowawcy, nauczyciele

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W piątek 21 września 2018 roku o godzinie 1600

 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łętowem, wychowawcy, nauczyciele

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘTOWEM

W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 800 w Kościele Parafialnym w Łętowem zostanie odprawiona Msza Święta. Po nabożeństwie około godziny 900 nastąpi Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, po którym będą miały miejsce spotkania z wychowawcami w klasach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łętowem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)    »»»

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

Więcej informacji w zakładce RODO albo w odnośniku poniżej.

Klauzula informacyjna

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W czwartek 17 maja 2018 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W czwartek 1 lutego 2018 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W czwartek 16 listopada 2017 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.

Podczas wywiadówki uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas będą zbierać datki, które będą przeznaczone na bożonarodzeniowe paczki dla potrzebujących mieszkańców naszej miejscowości.

Bardzo prosimy o wsparcie naszej akcji.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W piątek 22 września 2017 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VII w programie Szkolny Klub Sportowy odbywają się we czwartki o godzinie 15:30 oraz w soboty o godzinie 9:00.
Obecnie zajęcia do odwołania odbywają się na Orliku w Mszanie Górnej lub w razie deszczu na naszej Sali gimnastycznej.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Prowadzący zajęcia Pan Leszek Kamiński.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

W razie wypadku ucznia w Szkole lub poza nią
Rodzice natychmiast zgłaszają wypadek telefonicznie
podając serię, nr polisy i PESEL dziecka.

Nr telefonu: 22 2122012

Seria i nr polisy:

Seria: EDU-A/P

Nr polisy: 041179

Dyrekcja Szkoły

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«««    Wywiadówka    »»»

W piątek 25 września 2015 roku o godzinie 1600 odbędzie się wywiadówka szkolna.

Zapraszamy w tym dniu Rodziców naszych uczniów do szkoły.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Plan lekcji dla poszczególnych klas “O” – VI
(obowiązujący od 01 września 2015 roku)
do pobrania w wersji .pdf

  PLAN LEKCJI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników do pobrania w wersji .pdf

wykazpodrecznikow20152016_

Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Łętowem w roku szkolnym 2015/2016
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^