Konsultacje Rodziców

W każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 1500 – 1600, nauczyciele będą pełnili dyżur w ramach konsultacji dla rodziców.  W miesiącach, w których są przewidziane spotkania ogólne (wywiadówki) powyższe dyżury nie będą pełnione.

Konsultacje rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2017/2018,
będą odbywać się w następujących terminach:
Daty spotkań:

3 października 2017 r.

5  grudnia 2017 r.

9 stycznia 2018 r.

6  marca  2018 r.

10 kwietnia 2018 r.

5  czerwca  2018 r.