Konsultacje Rodziców

W każdy trzeci czwartek miesiąca, w godzinach 1500 – 1600, nauczyciele będą pełnili dyżur w ramach konsultacji dla rodziców.  W miesiącach, w których są przewidziane spotkania ogólne (wywiadówki) powyższe dyżury nie będą pełnione.

Konsultacje rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2019/2020,

będą odbywać się w następujących terminach:
Daty spotkań:

17 października 2019 r.

19 grudnia 2019 r.

20 lutego 2020 r.

16 kwietnia 2020 r.

18  czerwca  2020 r.