Konsultacje Rodziców

W każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 1500 – 1600, nauczyciele będą pełnili dyżur w ramach konsultacji dla rodziców.  W miesiącach, w których są przewidziane spotkania ogólne (wywiadówki) powyższe dyżury nie będą pełnione.

Konsultacje rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2018/2019,
będą odbywać się w następujących terminach:
Daty spotkań:

2 października 2018 r.

4  grudnia 2018 r.

5 lutego 2019 r.

5  marca  2019 r.

2 kwietnia 2019 r.

6  czerwca  2019 r.