Dzieci z klasy pierwszej z wizytą w Bibliotece Publicznej w Łętowem

“…TOBIE KSIĄŻKO PRZYRZEKAMY…”

Zdjęcia wykonał/a: Renata Węglarz