Dokumenty szkoły

Szkolna dokumentacja do pobrania w wersji .pdf

Nazwa dokumentu Dany dokument do pobrania w wersji .pdf
Raport z ewaluacji problemowej w Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Łętowem
pobierz
Statut Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łętowem pobierz
ANEKS NR 1/2015
do Statutu Szkoły Podstawowej w Łętowem
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
pobierz
Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łętowem pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny pobierz
Plan pracy pobierz