Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE:

 

15 października 2019 r.

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

26 marca 2020 r.

18 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

23 czerwca 2020 r.

24 czerwca 2020 r.