Konkurs na plakat: „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta!”

Wójt Gminy Mszana Dolna w ramach realizacji „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

zaprasza rodziny z terenu gminy Mszana Dolna do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący ochronę środowiska naturalnego a zwłaszcza powietrza. pt.: „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta!” 

Cel konkursu:

 • kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie ochronie środowiska naturalnego 
 • promowanie działań podejmowanych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Mszana Dolna,
 • zaangażowanie dzieci, młodzież, rodziców, dziadków do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów klas od I-IV oraz V-VIII oraz ich rodzin z terenu Gminy Mszana Dolna.
 • uczestnicy składają prace w postaci plakatu wykonanego techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka) w formacie A3;                                                                                      
 • pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania, tel. kontaktowy oraz dostarczyć wypełnioną deklarację uczestnictwa w konkursie załącznik nr 1 do regulaminu.
 • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • zakres i przekaz informacji;
 • przedstawienie korzyści wynikających z poprawy jakości powietrza;

Terminarz:

 • ogłoszenie konkursu – 21 czerwiec 2021 roku;
 • termin nadsyłania prac – 20 września 2021 roku;
 • rozstrzygnięcie konkursu – 30 wrzesień 2021 roku;

Miejsce składania prac:

 • prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6,

34-730 Mszana Dolna pok. 45.

Dla trzech najlepszych rodzinnych prac plastycznych czekają nagrody rzeczowe –plecak solarny, hulajnoga, głośnik bezprzewodowy. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin

Uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

.

Nasza szkoła włączyła się w uroczystości beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zorganizowaliśmy uroczysty apel. Na początku ku czci bohatera narodowego odśpiewaliśmy Hymn Polski. Przypomniana została postać biskupa wraz z prezentacją unikatowych zdjęć z przeszłości. Była to żywa lekcja historii.

Na zakończenie ,, Niekoronowanemu Królowi Polski” dedykowaliśmy gromkie ,,Niech żyje Kardynał!”.

Pani Dyrektor mgr Genowefa Hornik zachęcała zebranych do zaangażowania się
w niedzielne obchody beatyfikacyjne.

Na szczególne wyróżnienie zasługują wszystkie dzieci, które na tę uroczystość przybyły niezwykle odświętnie ubrane.

Lucyna Leżańska

Zebranie z Rodzicami

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 9.09.2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami.

Serdecznie zapraszamy

Genowefa Hornik 

Organizacja szczepień uczniów w wieku od 12-18 lat

Dyrektor szkoły informuje o możliwości zaszczepienia dziecka w wieku od 12-18 lat przeciw Covid-19. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szczepień w szkołach przygotowanymi przez MEiN.  
W załącznikach poniżej znajdziecie Państwo niezbędne informacje na temat szczepień oraz kwestionariusz i zgodę na szczepienie dziecka.
Wymagana jest również wstępna deklaracja chęci zaszczepienia dziecka, członka rodziny podczas akcji szczepień organizowanej w miesiącu wrześniu. Deklarację można dostarczyć do szkoły.List prezesa zarządu fundacji Rodzice w szkole


List Ministra Zdrowia


Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19


Deklaracja na szczepienia

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Dnia 1 września Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łętowem zainaugurowała nowy rok szkolny 2021/2022 uroczystą Mszą Świętą odprawioną w Kościele parafialnym w Łętowem.

Po nabożeństwie nauczyciele i uczniowie zgromadzili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, nawiązująca do rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie oraz muzyczno-wokalne, następnie głos zabrała Pani Dyrektor Genowefa Hornik, która przywitała wszystkich zebranych i wygłosiła przemówienie, życząc wszystkim owocnej pracy i nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Po zakończonej akademii uczniowie udali się do klas lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Przejdź do treści