Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

Wręczanie świadectw, dyplomów i nagród oraz podziękowań dla rodziców odbędzie się na sali gimnastycznej (z zachowaniem procedur bezpieczeństwa)  dla poszczególnych klas wg następującego harmonogramu:  

 

Godzina Klasa 10 minutowa czynność
8.00 – 8.20 VII dezynfekcja
8.30  – 8.50     VI dezynfekcja
9.00 –  9.20     V dezynfekcja
9.30 – 9.50       III dezynfekcja
10.00 – 10.20 II dezynfekcja
10.30 – 10.50 I dezynfekcja
11.00 – 11.30 oddział przedszkolny             dezynfekcja

 

 • Do szkoły i po świadectwo może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (duszność, kaszel, gorączka).
 • Czekając na wejście do sali gimnastycznej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem do biblioteki publicznej.
  Wychodzą z sali wejściem w kierunku placu zabaw.
 • Rodzice uczniów klas młodszych czekają na swoje pociechy na zewnątrz – na placu przy szkole, gdzie będą ustawione ławki.
 • Prośba do uczniów o przyniesienie własnych długopisów do podpisania odbioru świadectwa.
 • W związku z zaistniałą sytuacją istnieje możliwość odbioru świadectwa w Sekretariacie szkoły w dniach 26 – 29 czerwca 2020 r.
 • Nad sprawnym przebiegiem zakończenia czuwają wyznaczeni nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Msza św. na zakończenie roku szkolnego o  12.00.

 

Z poważaniem

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że do 30 czerwca 2020 r.  przyjmujemy zgłoszenia uczniów do korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice zainteresowani taką formą opieki nad uczniem proszeni są o wypełnienie stosownego „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w SP w Łętowem” stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu.
Uzupełnione i podpisane wnioski  należy dostarczyć w w/w terminie, czyli do 30 czerwca 2020 r. do Sekretariatu szkoły w godz. od. 8.00 – 14.00. 
                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                  Genowefa Hornik – dyrektor szkoły

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem informuje, że w dniach 8 i 9 czerwca 2020 r. odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – VII celem poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Ustalono następujący harmonogram dyżurów:
Godzina 8 czerwca 2020 r.
(poniedziałek)
9 czerwca 2020 r.
(wtorek)
8.00 – 9.00 Anna Bielak
9.00 – 10.00 Władysława Kozyra Mirosława Jarosz
*(dyżur od 9.00 – 12.00)
10.00 – 11.00 Agata Florek
14.00 – 15.00 Agnieszka Górni
15.00 – 16.00 Mirosława Jarosz
16.00 – 17.00 Mariola Mamala

W celu zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 prosi się Rodziców o zapewnienie własnych środków ochrony indywidualnej, przyniesienie długopisu oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

 • Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Nauka nadal będzie odbywała się na odległość
  (z możliwością konsultacji w szkole).

Poniżej przedstawiam harmonogram pracy szkoły na najbliższy czas:

 1. od 8 do 10 czerwca – nauczanie zdalne
 2. do 10 czerwca 2020 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania
 3. 11 czerwca – Boże Ciało
 4. 12 czerwca (piątek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ustalony we wrześniu), w tym dniu nie będzie nauczania zdalnego
 5. 15 – 19 czerwca oraz 22 i 25 czerwca – nauczanie zdalne
 6. 23 i 24 czerwca – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ustalone we wrześniu), w tym dniach nie będzie nauczania zdalnego
 7. 26 czerwca – dzień zakończenia roku szkolnego.

O szczegółach uroczystości zakończenia roku szkolnego poinformuję w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Genowefa Hornik – dyrektor szkoły