Ogłoszenie

INFORMACJA

SZANOWNI PAŃSTWO

informujemy o zmianie tygodniowego rozkładu zajęć, która będzie obowiązywać
od dnia 10 lutego 2020 r.
(zmiana dotyczy klas V-VII)

Plan lekcji dla poszczególnych klas „O”– VII
(obowiązujący od  10 lutego 2020 roku)
do pobrania w rozszerzeniu .docx oraz w rozszerzeniu .pdf

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od 10 lutego 2020 roku
w rozszerzeniu .docx (w programie Microsoft Office Word)

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem od 10 lutego 2020 roku
w rozszerzeniu .pdf (w programie Adobe Acrobat Document)