Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

W ramach obchodów tego dnia realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim.

W tym roku klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Łętowem postanowiła przyłączyć się do akcji. My również zapaliliśmy się na niebiesko!  A w ramach godziny z wychowawcą dowiedzieliśmy się czym jest autyzm i w jaki sposób możemy pomagać ludziom w spektrum. Poznaliśmy również znaczenie takich ważnych słów, jak akceptacja i tolerancja.

Bo najważniejsze to nie być obojętnym!

Monika Mrózek

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – uczniowie klasy IV przyłączają się do akcji 

 

WIELKANOCNA POTRAWA Z JAJKIEM

                                    WYNIKI KONKURSU WIELKANOCNA POTRAWA Z JAJKIEM.

 

Dziękuję wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

Ocenie podlegały m.in. :

– poprawność zapisu przepisu;

– oryginalność potrawy;

– estetyka podania;

Wasze potrawy na zdjęciach wyglądają smakowicie! Nauczyciele, którzy oceniali prace, stwierdzili, że wykorzystają niektóre przepisy, by przygotować dla swoich bliskich zaproponowane przez Was dania.

Wyniki:

I miejsce      Anita Smoter kl. 7, Kacper Bańka kl. 6

II miejsce    Amelia Grabiec kl. 6, Tomasz Tromiczak kl. 6

III miejsce   Ewa Murzyn

 

Gratulujemy!

Agata Florek

 

 

EKOLOGICZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi zapraszamy wszystkich uczniów klas VI-VIII do udziału w konkursie fotograficznym: „Zrób coś dobrego dla Ziemi!”

Konkurs będzie oceniany w jednej kategorii wiekowej: – klasy VI-VIII

Konkurs polega na wykonaniu jednego, bądź dwóch zadań z listy „Zrób coś dobrego dla Ziemi” (lista dostępna w regulaminie konkursu) i wykonaniu zdjęcia z realizacji tego zadania. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 2 zdjęcia. Dopuszczalne są poprawki graficzne i edycja zdjęć.

Ocenie będą podlegały:

– zgodność z tematem

– pomysłowość i oryginalność

– estetyka zdjęcia Prace konkursowe należy przesłać do 20 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu dostępny na platformie Google w Classroom.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

ZRÓB COŚ DOBREGO DLA ZIEMI!

ZRÓB-COŚ-DOBREGO-DLA-ZIEMI

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

w sprawie nauki zdalnej w oddziale przedszkolnym

 

Od soboty, 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. z uwagi na wysoki poziom zachorowań  na Covid-19 oraz bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostają oddziały przedszkolne.                                                                  

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych  i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji oraz straży pożarnej).

Pozostałe zasady pozostają bez zmian!

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, w tym również klas I-III, uczą się zdalnie do 9 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Szkoły

Sukces naszej szkoły w I Powiatowym Konkursie o Tadeuszu Kościuszce

Za kilka dni, czyli 24 marca przypada rocznica kiedy Tadeusz Kościuszko w 1794 r. złożył na rynku krakowskim przysięgę na wierność Rzeczypospolitej i objął przywództwo nad powstaniem jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Z powodu braku wystarczającej ilości broni nakazał utworzenie oddziałów chłopskich uzbrojonych w postawione na sztorc kosy. Do historii przeszli jako kosynierzy. Dzięki ich atakowi na rosyjskie armaty wojska Kościuszki zwyciężyły 4 kwietnia pod Racławicami. W celu mobilizacji chłopów 7 maja ogłosił tzw. Uniwersał Połaniecki, który ograniczał poddaństwo chłopów i przyznawał im wolność osobistą.

Tadeusz Kościuszko jest patronem naszej Szkoły, dlatego z ogromną radością wzięliśmy udział w I Powiatowym Konkursie o tym Bohaterze. Pierwsza odsłona konkursu miała charakter fotograficzny. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było upodobnienie się do postaci Tadeusza Kościuszki (portret, scenka z życia), sfotografowanie przez uczestnika konkursu własnej stylizacji i nadesłanie zdjęcia na adres organizatora. Po raz pierwszy konkurs miał rangę powiatową , Honorowy Patronat nad nam nim objął Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

17 marca zostały przedstawione wyniki tego konkursu, w którym otrzymaliśmy:

WYRÓŻNIENIA:

Wojciech Śliwa, uczeń klasy II

Michał Jarosz, uczeń klasy IV

 

NAGRODA SPECJALNA:

dzieci ze świetlicy
Michał Dorczak, Igor Halama, Błażej Steczek, Anna Tromiczak, Dorota Tromiczak,

Alicja Tromiczak, Krzysztof Węglarz, Mateusz Wąchała, Aleksandra Krzanik

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronach Urzędu Gminy Limanowa https://limanowa.in/urzedy/wyniki-i-powiatowego-konkursu-o-tadeuszu-kosciuszce/8078 oraz Szkoły Podstawowej w Siekierczynie https://spnrk1siekierczyna.fc.pl/strony.php?id=354

Opiekunami szkolnymi konkursu były: Natalia Ciołkiewicz, Agnieszka Górni i Katarzyna Tromiczak. W tym miejscu bardzo dziękujemy za chęć udziału w konkursie i zaangażowanie naszym uczniom oraz serdecznie gratulujemy!

A oto nasze prace konkursowe:

Natalia Ciołkiewicz

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Grafika z tekstem: "Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach – od 22 marca do 11 kwietnia"

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

 

Środki finansowe na dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole po powrocie z edukacji zdalnej. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zostanie zwiększona o dodatkowe 187 mln zł na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie tych zajęć z uczniami. Przedstawiamy trzeci z czterech programów Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący wsparcia uczniów w czasie i po pandemii.

Plansza informacyjna w kolorze granatowym. W centralnej części widnieje biały napis: Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów - po powrocie do szkół z nauki zdalnej

Od października 2020 r. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się w systemie zdalnym. Ta forma kształcenia ma pewne ograniczenia, które przekładają się m.in. na problemy w nauce. Aby temu zaradzić, przygotowaliśmy program, na realizację którego – decyzją Rady Ministrów – przekażemy samorządom środki finansowe na prowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów. Rozwiązanie to pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/srodki-finansowe-na-dodatkowe-zajecia-wspomagajace-dla-uczniow-po-powrocie-do-szkol-z-nauki-zdalnej

Genowefa Hornik

Dyrektor Szkoły

Przejdź do treści